Krajobraz Polski


| Strona główna | Ukształtowanie powierzchni | Długość granic |

| Podział terytorialny kraju | Klimat | Bogactwa naturalne | Gleby | Flora | Fauna |

 

Ukształtowanie powierzchni:

Polska - mapa fizyczna

      Polska jest krajem nizinnym, średnia wysokość nie przekracza 200 m. Jedynie na południu wznoszą się góry. Strefa brzegowa Bałtyku jest często podmokła, z mierzejami i piaszczystymi wydmami. Dalej w głębi kraju występują, niewysokie, do 300 m, wzgórza. Jest tu dość gęsta sieć rzeczna, liczne jeziora i bagna. Dalej na południe teren stopniowo podwyższa się. stanowi przedłużenie Niziny Europejskiej. Góry ciągną się wzdłuż południowej granicy. Sudety, na południowym zachodzie. Najwyższym punktem kraju są Rysy - szczyt w Tatrach - 2499 m n.p.m., najniżej położonym punktem jest depresja na Żuławach Wiślanych - -1,8 m n.p.m. Przez Polskę przebiegają trzy główne pasma górskie - Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie. Najdłuższą rzeką jest Wisła (1047 km). W Polsce jest ok. 9300 jezior o powierzchni ponad 1 ha, zajmują one 1% powierzchni kraju.

      Cechą charakterystyczną jest pasowość ukształtowania powierzchni: pas gór fałdowań alpejskich - Karpaty pas kotlin przedgórskich - zapadlisko przedkarpackie pas starych gór i wyżyn - Sudety pas nizin środkowopolskich pas pojezierzy pas pobrzeży pasy: nizin środkowopolskich, pojezierzy i pobrzeży nazywamy Niżem Polskim

 

© Copyright by BUHRDAS